SZKOLENIOWA MULTIMEDIALNA STRZELNICA LASEROWA

Sprzedaż, wynajem, trening, akcesoria

NOWOŚĆ ! Szkolna Multimedialna Strzelnica Laserowa typu LAS 1.

AKCESORIA

Kamera laserowa

Jej zadaniem jest lokalizacja punktów trafień promieniem z modułu laserowego ze specjalnie przygotowanej repliki broni. Kamera rejestruje punkty trafień zarówno w cele stacjonarne jak i ruchome.

Moduły laserowe

Z laserem czerwonym oraz bezbarwnym.
W replikach montowane są moduły laserowe z elektroniką polskiej produkcji, konstrukcja modułów umożliwia ich kalibrację, emitery lasera są bezpieczne, ich energia nie przewyższa mocy podobnych używanych, np. we wskaźnikach prelekcyjnych.

Wkładka laserowa

Wkładka do komory nabojowej broni palnej, 9 mm, przystosowana do użycia podczas bezpiecznych treningów.

Oprogramowanie

Posiada wiele możliwych ustawień dobieranych spośród dostępnych parametrów, umożliwia trening strzelecki czterem osobom równocześnie; zestaw tarcz strzeleckich jest przygotowany według wymagań stawianych funkcjonariuszom służb mundurowych; własna produkcja oprogramowania umożliwia jego stałe aktualizowanie oraz dobór właściwych ćwiczeń strzeleckich uwzględniających zmieniające się przepisy wymagania; ponad to zapewniliśmy stały rozwój oprogramowania o nowe atrakcyjniejsze scenariusze, a także w przyszłości wersje szerokoekranowe i z czujnikiem ruchu.

Repliki broni krótkiej

Repliki broni o realistycznych wymiarach i ciężarze wyposażone w moduły emitują krótkie impulsy promienia lasera.
Do wyboru:

Glock 18
Beretta
Inne na zamówienie indywidualne

Repliki broni długiej

Podczas wyboru modelu repliki należy kierować się przede wszystkim celem szkolenia oraz ew. wygodą obsługi w trakcie eksploatacji.
Do wyboru:

G36
MP5
Inne na zamówienie indywidualne

Program Olimpia
Informujemy, że bierzemy udział w konkursie OLIMP Ministerstwa Sportu. W tym celu przygotowaliśmy ofertę spełniającą wymagania Programu Olimpia, wersję LAS 5.
Program Olimpia wspiera budowę hal sportowych na terenie całego kraju. Zgłaszające się gminy do Programu Olimpia otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Skorzystać mogą właściwie wszystkie gminy nie tylko te, które nie mają hali sportowej. Powody do zadowolenia z Program Olimpia mogą mieć również szkoły budujące lub rozbudowujące tego typu obiekty.
Dzięki pieniądzom z Programu Olimpia powstaną lekkie, łukowe hale nawet w sąsiadujących ze sobą gminach.
Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Dofinansowaniem objęte są hale sportowe o różnej wielkości i konstrukcji, ale obowiązkowym elementem wyposażenia w programie Olimpia są strzelnice laserowe wirtualne na minimum cztery stanowiska strzeleckie z możliwością jej uruchomienia na czas prowadzenia ćwiczeń.
Pełen zestaw przystosowany do montażu w hali sportowej zawiera: - oprogramowanie LAS 5 - moduł - laptop - ekran - specjalistyczna kamera z dodatkowymi filtrami - repliki broni krótkiej i długiej.
OFERTA

Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i dystrybucją multimedialnych strzelnic laserowych, z własnym oprogramowaniem, przeznaczonych do szkolenia strzeleckiego. Prezentowany system laserowy przygotowaliśmy jako zestaw bezpiecznych szkoleń zawodowych z myślą o treningu od podstaw, uczniów i studentów oraz o doskonaleniu poprawnych postaw bojowych wśród pracowników służb mundurowych.
Własna w pełni polska produkcja umożliwia nam bieżące dostosowanie systemu do aktualnych przepisów, a także wymagań szkoleniowych oraz na przygotowanie replik broni zgodnych z używanymi modelami broni obecnie w Polsce. Jak każdy system wirtualny, również ten powstał z myślą o uzupełnieniu i częściowym zastąpieniu kosztownego kształcenia w strzelaniu prochowym mniej bezpiecznego. Strzelnica wraz z oprogramowaniem jest w pełni polską produkcją, między innymi ma to decydujący wpływ na dostępność cenową.

Podstawową cechą trenażera strzeleckiego "LAS 1" jest możliwość aktywnego włączenia się przez ćwiczącego w szkoleniową treść wyświetlanego filmu.

Interaktywna formuła zestawu uzupełniona w realistyczne repliki broni umożliwia na szybkie i precyzyjne oddawanie strzałów i ich bieżące korygowanie. Za pomocą programu prezentowane są wyniki ćwiczeń strzeleckich m.in. skupienie/rozrzut, które obserwowane są jako wirtualne przestrzeliny.
To tylko jedna z szeregu możliwości prezentowanego programu. Całość systemu informatycznego uwzględnia różnorodne wymagania instruktorów szkolenia strzeleckiego oraz cechuje się dużą elastycznością w realizowaniu szkoleń bojowych między innymi zawartych w DECYZJI nr 713 Komendanta Głównego Policji.

Oprogramowanie posiada szereg możliwych parametrów do wykorzystania, a niedostępnych do uzyskania w tradycyjnych strzelnicach.

O sposobie przemieszczania się celów, decyduje instruktor poprzez ingerencję
w oprogramowanie, dobierając parametry m.in. spośród poniższych;
- rodzaj strzelnicy,
- rodzaj tarczy,
- liczba strzelców,
- czas,
- limit amunicji,
- sposób poruszania się celu,
- oświetlenie,
- warunki atmosferyczne i inne.

Film pokazowy

Skorzystanie z wymienionych parametrów możliwe jest zarówno pojedynczo jak również w różnych konfiguracjach, o których ustawieniu decyduje osoba prowadząca trening tworząc wirtualną przestrzeń.

Liczba dostępnych , możliwych do uzyskania kombinacji zapewnia dużą swobodę oraz umożliwia ich sukcesywne wprowadzanie do szkoleń, dostosowując je do poziomu grupy treningowej.

Możliwości szkoleń poszerza dobór spośród replik broni stosowanych przez różne służby mundurowe zarówno krótkiej jak i długiej.
W zależności od potrzeb i oczekiwanej skali trudności oferujemy repliki z widocznym i niewidocznym punktem lasera oraz ew. z imitacją odrzutu.
Dostępne są również wkładki laserowe do broni prochowej. Stwarza to możliwość  bezpiecznego treningu z wykorzystaniem służbowej broni i jej użycia na terenie szkoleniowej multimedialnej strzelnicy laserowej.

W trakcie ćwiczeń pojawiają się na bieżąco wyniki, w tym; suma zdobytych punktów, upływający czas oraz liczba wykorzystanych naboi.
Uzyskany rezultat w czytelny i widoczny sposób wyświetlany jest zarówno podczas ćwiczeń jak i po ich zakończeniu.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do uruchomienia systemu " LAS 1 " oraz skutecznego działania niezbędny
jest sprzęt;
- standardowy projektor,
- komputer PC
- system Windows 7 lub podobny,
- ekran 200 cm x 150 cm.

ZESTAW PODSTAWOWY LAS 1

- kamera laserowa,
- repliki broni szt. 4 - Glock oraz USP lub Beretta z wmontowanymi
emiterami lasera czerwonego,
- oprogramowanie,
- na zamówienie niezbędny pozostały sprzęt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE;

- repliki broni długiej z emiterami laserowymi
- repliki broni krótkiej
- poszerzone oprogramowanie na zamówienie
- repliki broni wyposażone w emitery światła bezbarwnego
- repliki broni krótkiej wyposażone w odrzut
- wkładki laserowe do broni prochowej 9 mm
- w przygotowaniu optyczny czujnik ruchu.

 

Przykładowe wykonane prace w szkołach i uczelniach:

Szkoły:

 • LO XXV Kraków
 • LO XVI Kraków
 • LO Zamość
 • ZSPCKU w Przygodzicach
 • I LO w Szubinie
 • Szkoła Podst. nr2 w Terespolu
 • PZS w Lędzicach
 • ZSP nr1 w Stalowej Woli
 • ZDZ w Tychach
 • ZDZ w Radomiu
 • ITD

Uczelnie:

 • Akademia Zamojska
 • Krakowska Akademia
 • KUL w Lublinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • PWSZ w Tarnobrzegu
 • Wyższa Szkoła Finansów w Białymstoku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

Inne Prace:

 • Komisariat w Wąbrzeźnie
 • Zoltar Park
 • Bunkier 51
 • salon w Redzie

TRENING

Wspomniane oprogramowanie zawiera liczne scenariusze wyświetlane za pomocą rzutnika w postaci ruchomej animacji.

Kursant poznaje i rozwija podstawowe zachowania bojowe zaczynając naukę ćwicząc w bezpiecznych warunkach, dlatego we wstępnej fazie szkolenia uczeń unika treningów z ostrą bronią.

Dzięki zastosowaniu trenażera "LAS 1" znacząco zostają obniżone koszty, szczególnie podczas wstępnych szkoleń przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych godzin treningowych.

Istotnym czynnikiem możliwym do uzyskania na  dalszym etapie szkolenia jest włączenie bardziej stresujących sytuacji bojowych niemożliwych do uzyskania na tradycyjnej strzelnicy prochowej.

Typowy  wstępny program szkoleniowy składa się z trzech poziomów, z których wszystkie można przeprowadzić na strzelnicy "LAS 1", w/g, przykładowego wycinka zadań z listy szkoleń.

Trening strzelecki na sucho:
- lokalizacja celu,
- przyjęcie postawy strzeleckiej,
- złożenie do strzału, wymierzenie,
- praca na języku spustowym,
- prowadzenie ognia,

- ocena jakości i celności strzałów oraz
WYDRUK wyników.

Doskonalenie nawyków strzeleckich:
-
przyjęcie postawy strzeleckiej,
- złożenie do strzału,
- zmiana kierunku strzelania,
- zmiana postawy strzeleckiej,
- strzelanie z pozycji statycznej stojącej,
- strzelanie z pozycji statycznej leżącej,
- strzelanie z pozycji dynamicznej,
- ocena sprawności strzeleckiej.

Dalsze utrwalanie nawyków strzeleckich:
- trening wprowadzonych zmian,
- poszerzenie szkolenia o nowe zadania bojowe,
- połączenie zadań strzeleckich z  wprowadzonymi zmianami,
- ocena skuteczności bojowo-strzeleckich.

MATERIAŁ SZKOLENIOWY - PROGRAMY STRZELECKIE

Podstawowy program stwarza dużo możliwości treningowych i w jego ramach instruktor prowadzący zajęcia tworzy własne dostosowane do poziomu grupy wersje lekcji treningowych.
W ramach dostępnych  regulacji wynikających z dużej liczby kombinacji powstają na bieżąco programy o różnym stopniu trudności z możliwością ich zapisania.
W treningu jednocześnie mogą wziąć udział cztery szkolące się osoby, dla których wyświetlane są aktualne wyniki treningu. Po dokonaniu wyboru spośród podstawowych parametrów typu, rodzaj strzelnicy, tarczy, liczby strzelców czy wielkości dystansu, instruktor decyduje o wersji treningu, np.;
- strzelnica nr 2, tarcze stacjonarne, trening podstawowy
- strzelnica nr 2, tarcze ruchome, trening na celność i czas
- strzelnica nr 2, tarcze ruchome ze zmienną trajektorią, trening na celność
- strzelnica nr 2, trening - zakładnik
- strzelnica nr 2, trening skupienie/rozrzut
- strzelnica nr 1, trening na czas do dwukolorowych tarcz-czerwone/zielone
- strzelnica nr 1, trening " na refleks dla 1-4 osób
- strzelnica nr 1, trening rozpoznawania celów do tarcz sylwetkowych
- strzelnica nr 1, trening przy zmiennym oświetleniu,
- strzelnica nr 3, trening przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
- strzelnica nr 3, trening- strzelanie do rzutek,
- strzelnica nr 4, trening- pojedynek,
- strzelnica nr 5, trening sytuacyjny
- animacje - trening sytuacyjny.
Na treść powstających szkoleń również istotny wpływ mają krajowe regulacje i wymagania stawiane służbom mundurowym.

Informujemy, że bierzemy udział w konkursie OLIMP Ministerstwa Sportu. W tym celu przygotowaliśmy ofertę spełniającą wymagania Programu Olimpia, wersję LAS 5.

EVENTY

KONTAKT

PRODUKCJA I WYNAJEM TRENAŻERÓW LASEROWYCH

PAWEŁ SZAREK

E-mail: biuro@strzelnicelaserowe.pl

ul. Kmicica 6/1 02-728 Warszawa
NIP: 5211411702

tel: 502-035-957